ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนประเภทใดก็ตามย่อมมีความเสี่ยงเหมือน […]...