จากความคุ้น SBO ลองมาปรับ O เป็น F ไปกับ SBF ณ ตอนนี้ ไ […]...